YHC Logo 2024 wit

Your Health Academy

Word een leider in het begrijpen en oplossen van chronische klachten die in de reguliere zorg als ongeneeslijk worden beschouwd.

Your Health Academy

Word een leider in het begrijpen en oplossen van chronische klachten die in de reguliere zorg als ongeneeslijk worden beschouwd.

Word een pionier in

Het herdefiniëren van gezondheid

In Nederland zijn meer dan 11 miljoen mensen dagelijks afhankelijk van medicatie, om te functioneren. We leven in een realiteit waarin diabetes type II, eczeem, PDS, hormonale disbalans, psoriasis, migraine, overgewicht, burn-out, slaapproblemen, ziekte van Crohn en Hashimoto steeds vaker voorkomen. Voor veel mensen is dit de dagelijkse realiteit, geen scenario uit een horrorverhaal, maar een onvermijdelijk deel van hun leven.

De cijfers zijn bijna niet te bevatten. Vrouwen beginnen gemiddeld vanaf hun 41e levensjaar en mannen vanaf hun 48e levensjaar met het slikken van medicatie voor chronische aandoeningen. Terwijl het leven nog vol zou moeten zitten met vitaliteit en kansen, wordt het belemmerd door de gevolgen van een chronische ziekte. 

Mensen boven de 65 slikken volgens het CBS gemiddeld zeven verschillende soorten medicatie. Dat zijn zeven verschillende manieren om het lichaam te beïnvloeden, elke dag opnieuw. Nog zorgwekkender is het feit dat het probleem niet alleen bij ouderen ligt, ook onder jongeren stijgt het medicatiegebruik. Dit betreft ook gezondheidsklachten waar geen medicatie voor wordt genomen, zoals obesitas en slapeloosheid.

Medicatie verhelpt niet de oorzaak van het probleem. Ze beheersen de symptomen, verlichten de pijn. Ze zijn slechts een tijdelijke oplossing, terwijl de onderliggende aandoening voortduurt.

Is hiervoor een alternatief? Wij geloven van wel.

PERFECT VOOR JOU

Onze beloftes

Voor afwijkers

Onze opleiding daagt conventionele denkwijzen uit en biedt baanbrekende inzichten in het genezen van chronische klachten.

Leer hoe je de kracht van anders denken kunt benutten om nieuwe wegen naar gezondheid en welzijn te ontdekken.

Vrijheid

Na afronding van deze opleiding kun je overal ter wereld werken met patiënten.

Jouw vaardigheden reiken verder dan het bestrijden van symptomen, waardoor je een positieve gezondheidsimpact kunt hebben. Waar je ook bent.

De juiste tools

Na succesvolle afronding van de opleiding heb je de juiste tools om de meeste chronische klachten te begrijpen en op te lossen.

ACADEMY

Inschrijven voor Your Health Academy

De Your Health Academy gaat wederom van start op 20 september 2024.

De totale kosten van de opleiding zijn  voor een traject van 12 maanden. Om de kosten te spreiden is het mogelijk om in 3 termijnen te betalen, daarnaast kunt u ook eerst een gratis informatiegesprek met Thomas van Doorn aanvragen of een plek reserveren voor de opleiding. Uw inschrijving voor de opleiding is pas verzekerd vanaf het moment dat de eerste termijnbetaling is voldaan. Vol = vol, dus wacht niet te lang!

Informatiegesprek

Heeft u vragen omtrent de opleiding die in onderstaande teksten niet terugkomen? We begrijpen het als u graag wilt weten of de opleiding aansluit bij uw verwachtingen. Vandaar dat u een gratis telefonisch informatiegesprek kunt aanvragen met Thomas van Doorn. Samen neemt u de wensen en verwachtingen met elkaar door.

Reserveren

Indien u nog niet zeker bent van definitieve inschrijving, kunt u een plek reserveren op de lijst. Mensen die zich direct inschrijven gaan voor, vol is vol helaas. We willen de kwaliteit van de opleiding waarborgen door het aantal deelnemers te beperken. Dus wees er snel bij.

Direct inschrijven

U kunt zich meteen verzekeren voor een plaats in onze Your Health Academy. Indien u de eerste termijnbetaling voldoet weet u zeker dat u gaat starten aan de opleiding.

Een afwijkende weg

Tijd voor vernieuwing

Wij constateren dat er steeds meer gezondheidsprofessionals zijn, die zich niet comfortabel meer voelen bij het bestrijden van symptomen. Er is een groeiende behoefte om de oorzaken van gezondheidsproblemen aan te pakken. Onze opleiding stelt de Your Health Concept professional in staat om zijn/haar cliënt te prikkelen, de zelfregie terug te geven en verantwoordelijkheid te dragen de voor eigen gezondheid. De opleiding bevat fundamentele informatie rond het thema ‘Wat is gezondheid’ en ‘Hoe blijf je gezond in een omgeving die je gezondheid chronisch aantast’. 
 
De missie van de opleiding is het opleiden van professionals zodat zij de oorzaken van de klachten, kwalen en ziektebeelden herkennen én aanpakken.
 
De wereld heeft geen behoefte aan nog meer medicatie. Wat we nodig hebben zijn probleemoplossers, mensen die bereid zijn om de oorzaak van chronische klachten te ontdekken en te behandelen. Samen met jou willen we deze zorgelijke trend keren, de hoeveelheid medicatie 
verminderen en mensen de kans geven om hun gezondheid in eigen hand te nemen. Aan de hand van kwantumbiologie willen we een paradigmaverschuiving creëren in de manier waarop we zorg benaderen. Wat we nodig hebben zijn mensen die verder kijken, diepere vragen  stellen, om zo de puzzel van onze complexe gezondheidsproblemen op te lossen.
 
Voor leiders van morgen

Your Health Academy

Gezondheids professionals

De Your Health Academy is ontwikkeld voor gezondheidsprofessionals: diëtisten, leefstijlcoaches, orthomoleculair therapeuten, natuurgeneeskundigen, fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen, gewichtsconsulenten, acupuncturisten, osteopaten en gezondheidscoaches.

Met onze methode kunnen zij hun patiënten helpen. Ze kunnen de cyclus van symptoombestrijding doorbreken en mensen naar een leven vol gezondheid en vitaliteit leiden.

Met 11 miljoen chronisch zieke mensen in Nederland, is er een dringende behoefte aan leiders zoals jij: professionals die niet alleen ziektes kunnen behandelen, maar ook kunnen voorkomen. Met de Your Health Methode kunnen we deze trend omkeren.

Na deze opleiding

 • Heb je de juiste tools om de meest voorkomende chronische ziektes voorgoed op te lossen: diabetes type 2, eczeem, prikkelbare darm syndroom (PDS), hormonale disbalans, psoriasis, migraine, overgewicht, schildklierafwijkingen, energieproblemen, burn-out, slaapproblemen, voedselintoleranties, hooikoorts, ziekte van Crohn en Hashimoto.
 • Werk je op jouw eigen voorwaarden: overal ter wereld werken met patiënten.
 • Beschik je over een netwerk van gelijkgestemden waarmee je chronische klachten de wereld uit helpt.
 • Beheers je de Your Health Methode.
 • Heb je de garantie dat je de investering in de opleiding na je eerste zes klanten hebt terugverdiend.
 • Krijg je toegang tot onze online community en leeromgeving voor ondersteuning.
 • Versterk je ook je eigen levensstijl, gezondheid en mindset. Dit is misschien wel het belangrijkste, want alles begint bij jezelf.
your health academy

Lesprogramma

Programma

Your Health Concept biedt deelnemers een lesprogramma aan, zodat zorgprofessionals in staat zijn om de gezondheidsklachten van hun cliënten te verhelpen. Dit lesprogramma wijkt af van reguliere opleidingen. Dit lesprogramma leert je systemisch denken en daagt je voortdurend uit om vastgeroeste overtuigingen los te laten.

Aangezien elk individu een levend wezen is, wortelt het programma in het begrijpen en willen begrijpen van het leven zelf. Het heeft zijn basis in kwantum biologische processen. Het doel van de opleiding is om jou ‘Persoonlijk Meesterschap‘ te bieden. Het verworven Persoonlijk Meesterschap zal de gezondheid van cliënten verbeteren en problemen oplossen.

Your Health Concept garandeert dat deelnemers na succesvolle afronding in staat zijn om de meeste klachten van hun cliënten te begrijpen en geschikte interventies uit te voeren.

 

Werkvorm van de opleiding: ervaringsleren.

De natuur is zelflerend. Ze creëert voor haarzelf de ideale omgeving om te verkennen en te evolueren. 

Elk kind heeft het potentieel om zelflerend te zijn, mits het wordt gestimuleerd door een liefdevolle en uitdagende omgeving om te verkennen en te leren. Daarom biedt deze opleiding een omgeving die aanzet tot ontwikkeling. De werkvorm is: leren door te ontdekken en door te doen. Zowel kinderen als volwassenen leren pas problemen op te lossen door ze daadwerkelijk aan te pakken. 

De meeste traditionele onderwijsvormen zijn gericht op het tonen van voorbeelden: “kijk hoe wij het doen”. Dergelijk onderwijs vraagt vaak om de gepresenteerde oplossingen te reproduceren en in de praktijk te brengen. Traditioneel onderwijs leert eerst de theorie, waarna een test volgt. Het leven daarentegen stelt eerst een test, waarna je een les leert. Deze visie vormt het fundament van de Your Health Academy.

De werkvorm van de opleiding legt de nadruk op interactief leren en zelfontdekking. Concreet betekent dit dat deelnemers:

 • Artikelen moeten lezen of video’s bekijken en hun conclusies en inzichten met medecursisten moeten delen.
 • Praktijkcases moeten inbrengen. De cursisten dienen de essentie van deze cases te ontdekken en te bespreken. 

Your Health Methode

De Your Health Methode erkent de fundamentele rol van ons bioritme als de dirigent van alle biologische processen.

Elk systeem, elk orgaan, elke cel en zelfs elke DNA-streng in ons lichaam werkt volgens een interne klok die wordt gesynchroniseerd door onze hoofdklok in de hersenen. De biologische klok, en het ritme daarvan, bepaalt de algehele gezondheid van alle organen en systemen in ons lichaam. Dit geldt ook voor de balans van onze hormonen.

Wanneer dit ritme wordt verstoord, ontstaat er een kettingreactie van verstoringen. Dit leidt tot een energietekort. Alles in gezondheid is afhankelijk van de hoeveelheid energie. Een gezond individu straalt energie uit, terwijl een ziek individu worstelt met een tekort. 

 

In onze moderne wereld worden de natuurlijke prikkels die energieproductie stimuleren, steeds meer vervangen door kunstmatige prikkels waarop ons lichaam nog niet is aangepast. Deze voortdurende verstoring leidt tot een verminderde energieproductie, met gezondheidsklachten als gevolg. 

 

Het is niet de mens die is veranderd, maar de omgeving waarin we leven. Zonder een begrip van de natuurwetten die onze biologische klokken al miljoenen jaren aansturen, is het voorkomen en genezen van chronische ziekten een onmogelijke opgave.

We moeten verder kijken, voorbij het bestrijden van symptomen. We moeten de focus verleggen naar de invloed van onze omgeving en de onnatuurlijke prikkels die onze biologische klokken ontregelen. Dat is de essentie van de Your Health Methode – het is niet zomaar een benadering, maar een fundamentele verschuiving in hoe we gezondheid begrijpen en aanpakken.

We concluderen dat er een mismatch is tussen het DNA van mensen en de manier waarop de moderne samenleving hen beïnvloedt. In ons DNA zit een natuurlijk aanpassingsvermogen. Dit vermogen wordt door de mismatch ondermijnd. 

De moderne mens is energetisch leeg en de zorgprofessional heeft niet de juiste tools om dit energietekort aan te vullen. De versnelde veroudering is zichtbaar in het langdurig ziek zijn van de moderne mens. 

 

Zonder de wetenschap uit het oog te verliezen, nemen wij afstand van de denk- en handelwijze die zich voornamelijk bezighoudt met het bestrijden van symptomen. Afwijken van methodes die zich richten op het bestrijden van symptomen, is niet alleen de rode draad van onze interventies, maar ook de essentie van onze opleiding.

Wij vinden dat je als zorgprofessional de zelfredzaamheid, zelfhandhaving en zelfheling van elk individu moet leren prikkelen en uitbreiden.

Tijdens deze opleiding leren we je vanuit kwantum biologische principes wat er nodig is om de oorzaak van gezondheidsproblemen aan te pakken.

Opleidingsdagen

De opleiding heeft een duur van een jaar, met een studiebelasting van 25-30 uur per maand, waarbij de focus ligt op interactief leren, praktijkstudie en zelfontdekking.

1. Het probleem

Definiëren van gezondheid. Datum: 20-09-2024

2. Natuurkundige wetten en de omgeving

Wat is de biologische klok? Invloeden van zonlicht, temperatuur, blauw licht. Datum: 18-10-2024

3. Energieproductie

Cytosolisch en mitochondriaal. Datum: 15-11-2024

4. Stressreactie en hormonen

Datum: 20-12-2024

5. Auto-immuunreacties

Datum: 17-01-2025

6. Metabool Syndroom

Datum: 21-02-2025

7. Hersen- en gliafuncties

Datum: 21-03-2025

8. Oorzaak vaststellen

Datum: 18-04-2025

9. Casusbespreking

Huid- en darmproblemen. Datum: 16-05-2025

10. Invloed van psyche

Invloed van psyche op gedrag en gezondheid.
Datum: 20-06-2025

11. Verdieping invloed van psyche

Verdieping invloed van psyche op gedrag en gezondheid. Datum: 18-07-2025

12. Examen en afsluiting

Datum: 15-08-2025

Your Health Concept Academy

Inhoud lesprogramma

20-09-2024

lesdag 1

Definiëren Gezondheid

In dit moduledeel krijg je kennis aangereikt over de thema’s Gezondheid en Energie.

We zullen de volgende vragen behandelen:

 • Wat wordt bedoeld met energie? (EM – licht – redox – vrije energie)
 • Draagt energie bij aan bewustzijn, of is bewustzijn inherent aan energie?
 • Wat wordt verstaan onder bewustzijn en zelfbewustzijn?
 • Heeft gezondheid of ziekte een basis in bewustzijn?
 • Op welke manier is gezondheid geworteld? (EM – Licht – oxidatie/reductie – Vrije Energie)
 • Hoe wordt gezondheid gedefinieerd?
 • Welke factoren dragen bij aan het winnen of verliezen van gezondheid?
 • Is gezondheid een manifestatie van energie?
 • Is ziekte een uiting van energieverlies?
 • Waarom draagt beweging bij aan gezondheid?
 • Wat is het doel van beweging?
 • Kan spiermassa de levensduur voorspellen?

Na het voltooien van deze module kun je:

 • Uitleggen (of definiëren) wat (zelf)bewustzijn inhoudt.
 • Toelichten waarom bewustzijn een voorwaarde is voor gezondheid.
 • Beschrijven (of definiëren) wat gezondheid en ziekte betekenen.
 • Uitleggen (of definiëren) wat energie is.
 • Uitleggen (of definiëren) wat oxidatie-reductie en redoxcapaciteit inhouden.
 • Verduidelijken waarom redoxcapaciteit de gezondheid bepaalt of aantast.
 • De rol beschrijven van spiermassa bij de levensduur.
 • Uitleggen welke functie myokines hebben bij het ontstressen en gezond houden van weefsels.

18-10-2023

lesdag 2

Natuurkundige wetten

In dit moduledeel krijg je kennis aangereikt over de thema’s: Natuurkundige wetten, interactie tussen individu en omgeving, de biologische klok, de invloed van zonlicht, temperatuur en EMF’s, en het effect van blauw licht.

We zullen de volgende vragen behandelen:

 • Wat zijn natuurkundige wetten en welke hebben de grootste impact op gezondheid
 • Waarom zijn deze wetten vooral relevant binnen pathologie en gezondheid
 • Hoe hangen het individu en zijn leefomgeving samen?
 • Welke wisselwerking bestaat er tussen individu en omgeving, en welke gevolgen heeft dit?
 • Wat wordt verstaan onder de biologische klok en hoe beïnvloedt het circadiaanse ritme de gezondheid?
 • Wat houdt zonlicht in?
 • Welk lichtspectrum kan de mens waarnemen?
 • Reguleert dit spectrum het dagelijkse bioritme en de celcyclus?
 • Heeft dit spectrum ook invloed op de schakelingen tussen afbraak (autofagie-katabolisme) en opbouw (anabolisme)?
 • Wat is de impact van zonlicht op gezondheid en ziekte?
 • Is de mens een fotosynthetisch wezen?
 • Wat is de functie van melanine?
 • Welke rol speelt melatonine?
 • Wat is de rol van vitamine D3?
 • Hoe beïnvloedt cortisol ons welzijn?

Na het voltooien van deze module kun je:

 • Uitleggen welke natuurkundige principes van invloed zijn op gezondheid en ziekte.
 • Verduidelijken waarom de relatie tussen individu en omgeving van belang is en hoe deze invloed heeft op gezondheid en ziekte.
 • Beschrijven wat de biologische klok inhoudt, waaruit deze bestaat en welke invloed het heeft op gezondheid en ziekte.
 • Uitleggen wat zonlicht is en welke functie het heeft.
 • Uitleggen welk lichtspectrum van zonlicht invloed heeft op het bioritme en de celcyclus.
 • Verklaren waarom zonlicht en gezondheid twee zijden van dezelfde energie zijn.
 • Uitleggen wat melanine, melatonine, vitamine D en cortisol zijn, en welke functies ze hebben, evenals de gevolgen van verstoorde signalering van deze moleculen.

15-11-2024

lesdag 3

Energieproductie: Cytosolisch en mitochondriaal

In dit moduledeel wordt kennis over cellulaire energieproductie aangereikt.

We zullen de volgende vragen behandelen:

 • Wat is glycolyse?
 • Waartoe dient glycolyse?
 • Wat zijn de opbrengsten van glycolyse?
 • Wat is de Pentose 5 fosfaat pathway?
 • Wat is het doel ervan en welke opbrengsten levert het?
 • Wat houdt de hexamine pathway in en wat is het doel ervan?
 • Wat zijn de o-linked glycatieprocessen (binding en herkenning van cellen en moleculen)?
 • Wat is de functie van de mevalonaat pathway?
 • Wat is de rol van de kynurenine pathway?
 • Wat zijn mitochondria?
 • Hoe zijn ze gestructureerd en wat zijn hun functies?
 • Hoe genereren ze energie en waaruit bestaat die energie?
 • Wat zijn ROS – RNA-soorten?
 • Wat is de rol van deuteriumvrij water?
 • Welke functie heeft fumarase in ontgifting, psoriasis en kankerontwikkeling?
 • Wat houdt ontkoppeling in en waarom is dit belangrijk?
 • Welke moleculen beïnvloeden de functies van mitochondria positief of negatief?
 • Hoe communiceren mitochondria met DNA en met elkaar?
 • Wat is de mitochondriale methylatiecyclus en waarom vindt deze in de mitochondriale matrix plaats?

Na het voltooien van deze module kun je:

 • Uitleggen wat mitochondria zijn en hun functie definiëren.
 • Fusie- en fissieprocessen beschrijven.
 • Uitleggen wat Super Complexen zijn.
 • De locatie van mitochondria aangeven en waarom dit essentieel is.
 • De citroenzuurcyclus en de opbouw van oxphos-complexen beschrijven, evenals hun gevoeligheid voor bepaalde nanometerfrequenties.
 • Ontkoppeling verklaren.
 • De doelen van genoemde processen beschrijven en hun impact op cel- en weefsellevensvatbaarheid uiteenzetten.
 • De essentie van methylatie beschrijven.
 • De samenstelling en invloed van eiwit methylatiecycli op gezondheid, gemoedstoestand en immuunresponsen uitleggen.
 • De algemene functies van de mevalonaat- en kynurenine-pathways globaal ontleden en beschrijven.

20-12-2024

lesdag 4

Stressreactie en Hormonen

In dit moduledeel wordt kennis aangeboden over de stressreactie en hormonen.

We zullen de volgende vragen behandelen:

 • Wat verstaan we onder stress?
 • Wat is de stressas en hoe functioneert deze?
 • Wat houden de HPA-as en het RAS-systeem in?
 • Hoe werken deze assen en wat is hun doel?
 • Hoe beïnvloedt chronische stress de energieproductie van mitochondriën, de celcyclus en dus het bioritme?
 • Wat zijn signaalmoleculen?
 • Zijn er externe en interne signaalmoleculen?
 • Wat zijn hormonen en hoe kunnen we ze classificeren? (O.a. steroïden, inclusief vitamine D3 en melatonine, schildklierhormonen TSH, T3, T4)
 • Waar worden hormonen geproduceerd en welke boodschap dragen ze over? (bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding, mannelijk/vrouwelijk, agressie)
 • Wat zijn neurotransmitters?
 • Welke soorten kunnen we onderscheiden? (serotonine, VIP, oxytocine, GABA, dopamine, acetylcholine, (nor)adrenaline)
 • Waar worden neurotransmitters geproduceerd en wat is hun rol? (bijvoorbeeld gedragsbeïnvloeding, agressie, vechten/vluchten/bevriezen, motivatie, beloning en straf)
 • Wat is de rol van de KYN-route en de Mevalonaatroute?

Na het voltooien van deze module kun je:

 • Uitleggen wat stress inhoudt.
 • Een globaal beeld schetsen van de stressas en de betrokken signaalmoleculen.
 • Uitleggen wat het RAS-systeem is en wat de functionaliteit ervan is.
 • De functie van signaalmoleculen beschrijven.
 • Beschrijven welke hormonen en neurotransmitters betrokken zijn wanneer de stressreactie geactiveerd is.
 • Beschrijven welke hormonen en neurotransmitters betrokken zijn wanneer de stressreactie afneemt.
 • Uitleggen welke invloed chronische stress heeft op de mitochondriale functie.
 • De essentie van methylering begrijpen (DNA en eiwitten).
 • Uitleggen uit welke componenten eiwitmethyleringscycli bestaan en hoe ze gezondheid, gemoedstoestand en immuunrespons beïnvloeden.
 • De rol van MTHFR begrijpen, inclusief bekende mutaties, en hun relatie met chronische vermoeidheid en vertraagd wondherstel.
 • De Kynurenine-route en Mevalonaatroute benoemen en hun respectieve functies uitleggen.

17-01-2025

lesdag 5

Auto-immuunreacties

Een diepgaande duik in auto-immuunreacties en hun impact op het lichaam. In dit deel van de module wordt kennis gedeeld over auto-immuunreacties.

We zullen de volgende vragen behandelen:

 • Wat houdt het immuunsysteem in? (Zowel aangeboren als adaptief, benoeming van cellen)
 • Wat is een auto-immuunrespons? (10 minuten uitleg)
 • Kan het immuunsysteem zelf ziek zijn, wat kan leiden tot een overactieve reactie?
 • Welke rol spelen zonlicht, melanine, cholesterol, vitamine D3, cortisol, glycatie en incretines in dit proces?
 • Welke auto-immuunproblemen kunnen zich ontwikkelen in de darmen, huid en gewrichten?
 • Kan mitochondriale disfunctie een rol spelen?
 • Is gebrek aan voltage een mogelijke factor?
 • Is migraine een allergische reactie? (Inclusief PACAP en histaminereacties)

Na het voltooien van deze module kun je:

 • Uitleggen wat het immuunsysteem omvat.
 • De essentie van een auto-immuunrespons beschrijven.
 • De rol van vitamine D3, zonlicht, cholesterol, cortisol, glycatie en incretines in auto-immuunreacties uitleggen.
 • Overwegen welke rol mitochondriale disfunctie zo-  kunnen spelen.
 • Overwegen of gebrek aan voltage een mogelijke rol kan spelen.
 • Begrijpen wat migraine is en hoe het mogelijk verband houdt met allergische reacties (inclusief PACAP en histamine).

21-02-2025

lesdag 6

Metabool Syndroom

In dit gedeelte van de module wordt kennis gedeeld over het metabool syndroom en de daaraan gerelateerde klachten.

We zullen de volgende vragen behandelen:

 • Wat houdt het metabool syndroom in?
 • Wat zijn de onderliggende oorzaken? (Resistenties, verstoorde energieproductie, hormonale en neurotransmitterproductie, Randle-cyclus, Cori-cyclus, Methylatiecyclus, enz.)
 • Welke klachten en aandoeningen vergezellen het metabool syndroom? (Denk aan diabetes type 2, lage graad ontsteking, spiermassaverlies en verzwakte fascia, en meer)
 • Welke organen en weefsels zijn betrokken bij deze klachten? (Darmen, alvleesklier, gal-lever, schildklier, lymfe en thymus, insulinegevoeligheid, vetweefsel, bot en huid)
 • Hoe beïnvloeden levensstijl en voeding het ontstaan van het metabool syndroom?
 • Wat zijn mogelijke oplossingen?

Na het voltooien van deze module kun je:

 • Wat houdt het metabool syndroom in?
 • Wat zijn de onderliggende oorzaken? (Resistenties, verstoorde energieproductie, hormonale en neurotransmitterproductie, Randle-cyclus, Cori-cyclus, Methylatiecyclus, enz.)
 • Welke klachten en aandoeningen vergezellen het metabool syndroom? (Denk aan diabetes type 2, lage graad ontsteking, spiermassaverlies en verzwakte fascia, en meer)
 • Welke organen en weefsels zijn betrokken bij deze klachten? (Darmen, alvleesklier, gal-lever, schildklier, lymfe en thymus, insulinegevoeligheid, vetweefsel, bot en huid)
 • Hoe beïnvloeden levensstijl en voeding het ontstaan van het metabool syndroom?
 • Wat zijn mogelijke oplossingen?

21-03-2025

lesdag 7

Hersen- en Gliafuncties

In dit deel van de module wordt kennis gedeeld over de bloed-hersenbarrière en de rol van glia-weefsels.

We zullen de volgende vragen behandelen:

 • Wat is de bloed-hersenbarrière (BHB)?
 • Welke functie heeft de BHB?
 • Wat zijn de gevolgen van disfunctie van de BHB?
 • Welke immuuncellen zijn aanwezig in de BHB?
 • Wat zijn glia-cellen en welke functies vervullen ze?
 • Wat zijn astrocyten en welke rol spelen ze (zoals de lactaat-ketone-shuttle)?
 • Kan glia weefsels de eigen neuronen aanvallen?
 • Wat is neurodegeneratie?
 • Welke symptomen en aandoeningen worden geassocieerd met neurodegeneratie?

Na het voltooien van deze module kun je:

 • Uitleggen wat de bloed-hersenbarrière is en welke functie het heeft.
 • Beschrijven wat de gevolgen zijn van een lekkende of disfunctionele BHB.
 • Noemen welke immuuncellen aanwezig zijn in de BHB.
 • Uitleggen wat glia-cellen zijn en wat hun functies zijn.
 • Verklaren wat astrocyten zijn en welke rol ze spelen, zoals de lactaat-ketone-shuttle.
 • Bespreken of auto-immuunreacties in de hersenen mogelijk zijn en wat de gevolgen daarvan zijn.
 • Definiëren wat neurodegeneratie is en aangeven welke symptomen en aandoeningen daarmee gepaard kunnen gaan.

18-04-2025

lesdag 8

Oorzaak Vaststellen

In deze sessie voeren we intakegesprekken met cliënten en analyseren we bloedwaarden om de mogelijke oorzaken van gezondheidsproblemen te identificeren.

16-05-2025

lesdag 9

Casusbespreking Huid- en Darmproblemen

In deze sessie voeren we intakegesprekken met cliënten en analyseren we bloedwaarden om de mogelijke oorzaken van gezondheidsproblemen te identificeren.

20-06-2025

lesdag 10

Invloed van Psyche op Gedrag en Gezondheid

Verkenning van de psyche en haar impact op gedrag en gezondheid.

We zullen de volgende vragen behandelen:

 • Wat is epigenetica?
 • Wat omvat het limbisch systeem?
 • Welke kernen vormen het limbisch systeem?
 • Wat is de functie van het limbisch systeem?
 • Wat houdt het Oedipus Complex in?
 • Is het inherent aan het menselijk lot om tussen polariteiten gevangen te zijn?
 • Hoe definiëren we vrijheid?
 • Hoe beïnvloeden ouders hun kinderen?
 • Wat wordt bedoeld met jeugdtrauma?
 • Wat wordt verstaan onder oud zeer?
 • Is de impact van jeugdtrauma en oud zeer zichtbaar in houding, gedrag en denken?

Na het voltooien van deze module kun je:

 • Beschrijven wat een auto-immuunrespons is.
 • Uitleggen wat epigenetica inhoudt.
 • Omschrijven wat het limbisch systeem is.
 • Noemen uit welke kernen het limbisch systeem bestaat.
 • Verklaren wat de functie is van het limbisch systeem.
 • Definiëren wat het Oedipus Complex betekent.
 • Reflecteren op waarom het menselijk lot wellicht tussen polariteiten ligt.
 • Definiëren wat vrijheid inhoudt.
 • Beschrijven welke invloed ouders kunnen hebben op hun kinderen.
 • Uitleggen wat jeugdtrauma inhoudt.
 • Verklaren wat wordt bedoeld met oud zeer.

18-07-2025

lesdag 11

Over de invloed van de Psyche op Gedrag en Gezondheid

Verkenning van de psyche en haar impact op gedrag en gezondheid.

We zullen de volgende vragen behandelen:

 • Welke invloed heeft chronische stress op het brein?
 • Welke invloed heeft de omgeving op het individu?
 • Is de levenskracht de expressie van het individu zelf, of is het de manifestatie van de omgeving?
 • Zou het denken, doen en laten van het individu geheel dan wel gedeeltelijk gevormd worden door het immuunsysteem?
 • Wat wordt bedoeld met een psychisch vacuüm
 • Met andere woorden, is het individu de kracht of onmacht van zijn immuunreacties?
 • Wat is liefde? Is dit hetzelfde als houden van?
 • Is het lot van de mens om God te zijn?
 • Welk pad leidt het individu naar liefde?
 • Wat is de werkelijke kracht van het vrouwelijke en het mannelijke?
 • Hoe verwerft het individu deze krachten? Ligt dit in het DNA of de hersenen? Of is het het resultaat van opvoeding en omgevingsinvloeden?
 • Is de integratie van deze krachten voorwaardelijk voor innerlijke vrede?
 • Wat is het gedrag van een individu wanneer deze natuurlijke krachten afwezig of gefrustreerd zijn?
 • Hoe komt een beschadigd individu tot heelheid?

Na het voltooien van deze module kun je:

 • Beschrijven wat de impact is van jeugdtrauma en oud zeer.
 • Uitleggen hoe de sporen van jeugdtrauma en oud zeer zichtbaar worden in levenshouding, gedrag en denken.
 • Uitleggen welke invloed chronische stress heeft op het brein.
 • Beschrijven hoe de omgeving het individu beïnvloedt.
 • Verklaren waarom de levenskracht van het individu een uiting is van zichzelf, of een manifestatie van de omgeving.
 • Uitleggen waarom het denken, doen en laten van het individu gedeeltelijk beïnvloed wordt door het immuunsysteem.
 • Verklaren waarom het waarschijnlijk is dat het individu de kracht of onmacht van zijn immuunreacties vertegenwoordigt.
 • Uitleggen wat wordt bedoeld met een psychisch vacuüm.
 • Definiëren wat liefde is en het verschil aangeven met ‘houden van’.
 • Uitleggen waarom het lot van de mens mogelijk is om God te zijn.
 • Uitleggen wat vrijheid is.
 • Uitleggen waarom vrijheid als een mannelijke energetische kracht wordt gezien.
 • Het pad beschrijven dat het individu naar liefde leidt.
 • Uitleggen wat de ware kracht is van het vrouwelijke en het mannelijke.
 • Uitleggen hoe het individu deze krachten verwerft.
 • Verklaren waarom de integratie van deze krachten van belang is voor innerlijke vrede.
 • Uitleggen hoe het gedrag eruitziet wanneer deze natuurlijke krachten afwezig of gefrustreerd zijn.
 • Beschrijven hoe een beschadigd individu naar heelheid kan streven.

15-08-2025

lesdag 12

Examen en Afsluiting

Het examen omvat zowel een schriftelijk als een praktisch deel en test verschillende onderdelen van de lesstof. Bij succesvolle afronding wordt competentie en persoonlijk meesterschap over gezondheid erkend. De gestelde vragen zijn gerelateerd aan de behandelde onderwerpen in dit programma.

Als onderdeel van het examen schrijft elke deelnemer een terugblikkend verslag.

 • Wat was de rode draad doorheen de opleiding?
 • Welke functie had deze rode draad en welk effect had het op jouw denkwijze?
 • Had de rode draad meerdere aspecten? Zo ja, welke waren dat voor jou?
 • Wat waren voor jou de meest opvallende ‘eye-openers’?
 • Welke informatie of inzichten vond je het meest waardevol met betrekking tot jouw werk, praktijk of persoonlijke welzijnsbevordering?
 • Licht de ‘eye-opener’ toe en beschrijf wat dit bij jou teweeg heeft gebracht.
 • Kun je een casus beschrijven rondom deze ‘eye-opener’?

Reflectiedagen:

Ongeveer 6 tot 8 maanden na het examen worden er 2, en mogelijk 3, reflectiedagen georganiseerd. Het doel is om patiëntcasussen te bespreken die je in de praktijk bent tegengekomen. Wat heb je gedaan om deze cliënt ‘wedergeboorte’ te schenken?

Your Health Concept Academy

Docenten

Thomas
van Doorn

Thomas van Doorn, oprichter van Your Health Concept, is een expert in het behandelen van chronische klachten zonder medicatie.

Hij heeft een unieke benadering ontwikkeld om chronische klachten te behandelen zonder het gebruik van medicatie.

Voordat Thomas zich volledig toelegde op gezondheid, was hij actief op prestatief niveau in de tenniswereld. Deze ervaring stelde hem in staat om een brug te slaan naar topsporters, waardoor hij hen methodes kon aanreiken die specifiek op hun behoeften zijn afgestemd en hen hielp om hun potentieel volledig te benutten.

Als orthomoleculair consulent en met een afgeronde opleiding aan de CHEK Academy, een gerenommeerd instituut voor holistische gezondheid en fitness, beschikt Thomas over een uitgebreide set van vaardigheden en kennis om mensen te begeleiden naar optimale gezondheid. Hij is ervan overtuigd dat een gezonde levensstijl voor iedereen haalbaar is en streeft ernaar om mensen te helpen hun eigen gezondheid te transformeren.

Naast zijn opleiding en ervaring heeft Thomas zich verdiept in mitochondriale training onder leiding van zijn mentor Dr. Jack Kruse. Dit heeft zijn inzicht in de rol van mitochondriën — de energiecentrales van onze cellen — in het bereiken van optimale gezondheid verder verdiept en verrijkt.

Met een bewezen staat van dienst in het begeleiden van individuen naar een leven vol vitaliteit en welzijn, is Thomas van Doorn toegewijd aan het delen van zijn kennis en expertise om anderen te helpen hun gezondheidsdoelen te bereiken. 

Myrlon
van Ravensteijn

Myrlon van Ravensteijn is co-founder van Your Health Concept.

Van oorsprong is ze integraal tandarts en hiernaast heeft ze zich toegelegd op de circadiane biologie.

Dit maakt haar een pionier die traditionele en moderne geneeskundige benaderingen vakkundig integreert.

Myrlon is van mening dat de wetenschap van circadiane en kwantumbiologie sneller aan het opkomen is dat institutionele curricula kunnen bijbenen. Artsen uit de gezondheidszorg zullen ook bekend moeten geraken met deze kennis om zich aan deze paradigmaverschuiving aan te passen.

Zij is van mening dat mensen geen optimale gezondheid kunnen bereiken wanneer zij geen rekening houden met hun lichtomgeving.

Zij richt ze zich op het lichaam als een samenhangend, integraal systeem.

Ze zoekt naar de onderliggende oorzaken van gezondheidsproblemen om een meer volledige en kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden.

een passende opleiding

Gratis Informatiegesprek

Thomas van Doorn neemt graag de tijd voor je. In een gratis telefonisch informatiegesprek van circa 20 minuten kun je vragen stellen en bepalen jullie samen of deze opleiding goed aansluit bij jouw wensen. Via onderstaand formulier kun je het informatiegesprek aanvragen.
TESTIMONIALS

Samen verhelpen we klachten

Your Health Concept heeft meer dan 350 tevreden klanten. We zijn trots op onze klanttevredenheidsscore van 97%.